POSTPTC.COM | หาเงินดอลลาร์ผ่านเน็ต

เว็บหาเงินออนไลน์ => SCAM / Close => ข้อความที่เริ่มโดย: waiwai07 ที่ มีนาคม 01, 2010, 05:59:55 AMหัวข้อ: svklix.info จ่ายจริง
เริ่มหัวข้อโดย: waiwai07 ที่ มีนาคม 01, 2010, 05:59:55 AM
คลิกละ $0.0001-$0.0005 สามารถเข้าไปคลิกได้เรื่อย ๆ คะ    จ่ายผ่าน     ALERTPAY  $1    Paypal   $0.10 

สมัครที่ลิ้งรูปด้านล่างคะ

(http://www.svklix.info/banners/banner1.gif) (http://www.svklix.info/index.php?ref=waiwaiang)

  หลักฐานการจ่ายครั้งที่ 1 (ช่วงแรกเวปจ่ายออกที่  $0.0 2 เองคะ)

(http://images.torrentmove.com/ib/mmo6y.jpg) (http://images.torrentmove.com/show.php?id=ad51bce0a90a6c9d94126c57ae640c08)

 หลักฐานการจ่ายครั้งที่ 2

(http://images.torrentmove.com/ih/ggdg2.jpg) (http://images.torrentmove.com/show.php?id=00f72395a39795aea31e459f651effbb)

หลักฐานการจ่ายในเวป

(http://images.torrentmove.com/ia/g3rvw.jpg) (http://images.torrentmove.com/show.php?id=5b349dc038c04596700cb01e22df3e6b)


หัวข้อ: Re: svklix.info จ่ายจริง
เริ่มหัวข้อโดย: datacenter ที่ มีนาคม 05, 2010, 06:10:30 PM
 :D